Oplever du?

Stress

Anspændthed, uro, søvnforstyrrelser eller energiløshed

Vedvarende smerter i muskulatur og skelet

Angst, depression, spiseforstyrrelser

Kropslige følger efter traumer (fx trafikuheld, overfald, sygdom, tab af nær relation)

Vedvarende spændingstilstande kan over tid give smerter i muskler og led eller andre problemstillinger. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske oplevelser og livsbelastninger kan påvirke vores krop og vores kropsoplevelse. Psykosomatisk fysioterapi kan være en tilgang til at arbejde med dette.

Med psykosomatisk fysioterapi vil du kunne opleve:

Større mestringsevne og reduktion af smerter

Generel større trivsel i hverdagen

En bedre forståelse for din krops reaktioner og hvad de kan være et udtryk for

Større kontakt til følelser, behov og grænser

Et større kendskab til din krop og dens reaktioner

Kropsligt beredskab/stress reduceres idet du opnår større bevidsthed og ressourcer

Behandlingen tager udgangspunkt i dig og dine behov. Du vil fx kunne komme til at arbejde med balance og stabilitet, vejrtrækning og mindfulness. Behandlingen kan indeholde aktive øvelser, bevægelser, tryk og berøring. I behandlingen opfordres du til refleksion og samtale om det du oplever og føler. På den måde er det muligt at blive bekendt med hvorfor du har det som du har det og finde ressourcer til at ændre eventuelle negative bevægemønstre og måder at handle på i dit liv.

Du kan læse mere om Mette her.

Kontakt

Kontakt os