Klinikken er godkendt til at varetage genoptræning af ortopædkirurgiske patienter, efter udskrivelse fra sygehuset. Har du været i berøring med sygehuset, og har du fået en genoptræningsplan derfra, så har du mulighed for at vælge Sofiendal Aalborg Sundhedsteam til at varetage din genoptræning. Kontakt os hvis du har modtaget en genoptræningsplan, da vi står på Aalborg Kommunes liste over godkendte leverandører til genoptræning.

Genoptræning (1)

Din genoptræningsplan udarbejdes ud fra en lægefaglig vurdering på sygehuset. Genoptræningen vil altid foregå i tæt samarbejde med en af vores erfarne fysioterapeuter.

Et typisk genoptræningsforløb vil starte med en samtale og en undersøgelse ud fra dine problemområder. Ud fra samtalen og undersøgelsen planlægges dit genoptræningsforløb af fysioterapeuten i samarbejde med dig.

Vi har stor erfaring med genoptræning, og har endvidere optimale træningsfaciliteter til at varetage netop denne type træning, se mere om træningscenteret her. Bemærk at vi ligger over vejen for Træningsenhed Vest, som er Aalborg Kommunes egen leverandør af genoptræning.

 

El-terapi som supplement til genoptræning:

Vi tilbyder også behandling med NMES/Compex. NMES/Compex er el-stimulering som kan påvirke muskulaturen positivt, så den genvinder styrken og udholdenheden på en hurtig og effektiv måde. Efter skader eller operationer, gennemgår musklerne en forandring, hvor de skifter karakter. Musklerne bliver bl.a. svagere, mister styrke og udholdenhed.

Vi har også mulighed for at benytte Okklusionstræning som en del af genoptræningen. Okklusion benyttes, hvor det ikke er muligt at styrketræne med høj belastning, grundet smerter eller begrænsninger efter operation. Man kan ved denne teknik opnå muskeltilvækst ved at træne med lavere belastning. Har du bestemte øvelser eller bevægelser der gør ondt ved tungere belastning, kan okklusion måske være løsningen. Når man træner med lav belastning, får man mulighed for at aflaste led og sener, men på samme tid opnå effektiv muskelopbygning,

 

  • Gode parkeringsforhold – og gratis parkering
  • Handicapvenlig indgang – og indretning
  • Lækkert træningscenter med maskiner designet til genoptræning
  • Mulighed for at optimere træningen med okklusion og compex
  • Ingen ventetid

 

Vi står klar til at hjælpe dig med din genoptræning!

Læs mere om Aalborg Kommunes tilbud om genoptræning her:

https://www.aalborg.dk/sundhed-og-sygdom/traening-og-genoptraening/genoptraening

Du kan også læse om vores Team under om os eller klikke her.

Åbningstider

Mandag-søndag: 05.00-23.00

Kontakt

Kontakt os