Vores idrætsklinik består af fysioterapeuter og kiropraktor med speciale i undersøgelse og behandling i forbindelse med sports- og idrætsskader, samt en massør med mange års erfaring og bred interesse i at arbejde med sportsskader. Du kan hermed få ét samlet behandlingsforløb, hvor forskellige fagområder supplerer hinanden, for at du kan opnå den helt rigtige og optimale behandling.

IMG_0546 (1)

Idrætsklinikken tilbyder både vores hjælp ved nyopståede sports- og idrætsskader samt til forebyggende forløb. Vi lægger vægt på en grundig og hurtig udredning med det formål, at sikre en hurtig tilbagevenden til din idræt samt forebygge at skaden opstår igen.

Hos Sofiendal sundhedsteam ser vi idrætsskader dagligt, og flere behandlere på klinikken er tilknyttet idrætsklubber. Vi ved, hvor vigtigt en hurtig indsats er, således du kan komme tilbage til din sport. Sportsskader kan ramme alle, der dyrker sport. Om du spiller håndbold eller fodbold 2 gange om ugen, løber en tur eller dyrker eliteidræt på højt niveau, så er risikoen for skader altid til stede. Men der er hjælp at hente, både når skaden er sket – eller til forebyggelse af potentielle skader.

Sofiendal idrætsklinik tilbyder:

Undersøgelse

Vores idrætsklinik kendetegnes ved, at vi altid ved første konsultation laver en grundig undersøgelse og udredning samt fremadrettet plan. Vi kan, hvis vi finder det nødvendigt, supplere med Ultralydsscanning, hos fysioterapeut eller kiropraktor. Begge er kliniske meget dygtige til ultralydsscanning og underviser andre behandlere – dette vil sikre dig den højeste kvalitet i scanningen.

Screening

Vi kan supplere vores undersøgelser med screeninger. Vi udfører funktionelle muskelscreeninger, hvor man tester musklerne evne til at arbejde korrekt, samt specifikke screeninger bl.a. Y-balance screening samt Functional Movement Screening (FMS). Screening et relevant tilbud til dig, hvis du:

  • Er på vej tilbage til sport efter en skade
  • Oplever tilbagevendende små skader
  • Ønsker at forebygge skader

Disse screeninger tager udgangspunkt i en grundig fysioterapeutisk undersøgelse, og screeningsproceduren tager udgangspunkt i hele kroppen. Først undersøges kroppens led specifikt, for at udelukke problemstillinger, der ellers bør afklares først. Dernæst gennemføres screeningen, der består af 3 delundersøgelser. Resultatet af screeningen vil vise, hvilke områder i kroppen, der skal arbejdes med. Der kan være områder, hvor der skal arbejdes med smidighed, og andre områder, der skal styrkes. Efterfølgende udarbejder vi sammen en handlingsplan, der tager højde for netop din situation, og vi snakker om relevante øvelser og mulige ændringer i hverdagen. Ændringer, der kan forebygge skader og/eller forbedre dit nuværende funktionsniveau.

 

Genoptræning og behandling

Under hele dit genoptræningsforløb, vil vi løbende vurdere, om der er behov for behandling. Hvis du har låsninger i dine led, er der indikation for kiropraktisk manipulation, og hvis musklerne spænder op, kan massage være relevant. Netop dette tværfagligt samarbejde sikrer, at du får det optimale behandlingsforløb, således vi kan få dig tilbage til din idræt.

Vores idrætsklinik tilbyder behandling med:

Disse el-terapi former er alle effektive behandlingsmidler, når de kombineres med vores høje faglig vejledning samt genoptræning igennem hele dit forløb.

Efter en skadesperiode er det vigtigt, at få hjælp til at komme i gang igen. Øvelserne i genoptræningen skal målrettes den specifikke skade og til den enkelte person.

I genoptræningsperioden er det ligeledes vigtigt at få en løbende faglig vurdering af træningsmængde og belastning samt behov for restitution.

 

Forebyggelse

Forebyggende træning er naturligvis bedre end at behandle skaderne – derfor tilbyder vores idrætsklinik også skadesforebyggende træningsprogrammer. Vores erfaring viser, at jo mere forebyggelse – jo færre skader.

 

Samarbejdsudtalelser

Elite Håndbold Aalborg

“Vores samarbejde med Sofiendal idrætsklinik er noget, vi er rigtig glade for i Elite Håndbold Aalborg. Det er et privilegium at kunne tilbyde spillerne adgangen til de kompetencer, som fysioterapeut Jens-Erik Jørgensen er i besiddelse af. Vi er fra trænersiden ikke i tvivl om, at spillerne er i professionelle og trygge hænder, hvilken er en uvurderlig hjælp i det daglige arbejde. Der er ingen tvivl om, at det samarbejde har haft betydning for vores oprykning til håndboldligaen.”

Vi samarbejder gerne med din klub, skriv til os på info@sofiendal-sundhedsteam.dk eller kontakt os på 20 60 24 00

Åbningstider

Mandag-søndag: 05.00-23.00

Kontakt

Kontakt os