De færreste tænker måske over det. Men børn i alle aldre, lige fra fødslen til de er udvoksede, kan i lige så høj grad som voksne, have brug for behandling og træning.

De fleste babyer og større børn oplever med jævne mellemrum ubehag, smerter og forstyrrelser i deres bevægeapparat og sansesystem. Det kan være forbigående, men nogle gange går det ikke bare væk af sig selv. Udfordringer i hverdagen og smerter er generende, og forhindre ofte barnet i at deltage i almindelige hverdagsaktiviteter, leg og idræt.

Babyer og det yngre barn har svært ved at forklare og sætte ord på smerter og udfordringer og det er ofte lige så svært for forældrene at læse og forstå barnets reaktioner. Større børn er bedre til at fortælle om de oplevelser de har, men det er ikke altid at du som forældre er i stand til at give tilstrækkeligt med hjælp.

Hos os i Sofiendal Sundhedsteam har vi fokus på de forskelligartede udfordringer børn har og derfor tilbyder vi i børneklinikken en række af tilbud til børn i alle aldre.

Vi samarbejder bredt og på tværs af faggrupper og specialeområder, omkring de problemstillinger, der kan opstå. Derfor vil den behandling der tilbydes og gives, altid ske med baggrund i høj faglig og specialiseret vurdering.

Det er vigtigst for os at finde årsagen til de udfordringer I oplever i hverdagen og tilrettelægge den rette behandling.


BABYFYSIOTERAPI

Babyfysioterapi er en rolig, forældreinddragende og helhedsorienteret behandlingsform af det helt lille barn med krops- og sansemæssige problemstillinger.

 

Tilgangen er rolig, blid og hensyntagende og bygger på både almene fysioterapeutiske teknikker, motorisk og sansemæssig stimulation, håndtering af baby og vejledning i øvelser, samt teknikker fra Kranio sacral terapi, babymassage og zoneterapi.

 

Babyfysioterapi kan hjælpe, hvis du oplever følgende udfordringer hos din baby:

 

 • Har vanskeligheder med at holde hovedet i midten
 • Har en skæv stilling af hovedet og/eller favoritside
 • Har en asymmetrisk hovedfacon og affladning af baghovedet
 • Ligger med hovedet bagover
 • Ensidig sovestilling / ligger som et C
 • Vil ikke ligge på maven, trille, sidde, kravle, støtte på benene m.m.
 • Har forstyrret søvn
 • Har svært ved at sutte/amme
 • Gylper meget
 • Har træg mave
 • Er urolig og ofte utilfreds
 • Er for passiv og ikke glad for bevægelse

 

Læs mere her:


SANSEMOTORISKE VANSKELIGHEDER

Børnefysioterapi til børn med sansemotoriske vanskeligheder er en aktiv, forældreinddragende og evidensbaseret behandlingsform af kropslige og sansemæssige problemstillinger hos børn.

Når et barn har motoriske og sansemæssige udfordringer, ses det på rigtig mange måder. Grundlæggende kan man dog sige, at der er behov for en indsats, hvis du og/eller dit barn oplever udfordringer i hverdagen, som forhindrer aktiv deltagelse i hverdagens gøremål, i leg og sociale aktiviteter, så som f.eks deltagelse i legestue, samling i børnehaven, fritids- og/eller idrætsaktiviteter i skolen.

Ofte vil du opleve, at dit barn ikke trives som det burde, udviser over- eller underreaktioner af forskellig art, er motorisk forsigtig, alt for urolig og aktiv eller kan virke klodset osv……

At finde balancen, opnå motorisk kontrol, stabilitet, styrke og udholdenhed kan være en udfordring i sig selv og at lykkes med helt grundlæggende motoriske færdigheder som at løbe, hoppe, sidde stille, skifte stilling, tage tøj af og på, cykle og meget mere, er for barnet med sansemotoriske udfordringer MEGET SVÆRER END MAN TROR !

 

Læs mere her:


HOVEDPINE OG MIGRÆNE HOS BØRN

 

Hovedpine hos børn i alderen 7-14 år er et stigende problem og i hver eneste skoleklasse er der mindst et barn med migræne og flere med tilbagevendende spændingshovedpiner. Hovedpine er den 5. mest almindelige årsag til sygefravær i skolen, og i forskningsprojekt har næsten 80% angivet hovedpine eller migræne som den hyppigste årsag til sygedage fra skolen.

Der er forskellige former for hovedpine og migræne, og derfor er det vigtigt at lave en grundig udredning af barnet. Der er flere årsager til hovedpine og migræne, og derfor også forskellige indgangsvinkler og behandlingsstrategier, der afhjælper problemet hos det enkelte barn. Hos Sofiendal Sundhedsteam har vi et bredt udsnit af behandlingsteknikker og flere faggrupper der kan arbejde sammen, for at opnå det bedste resultat. Vi kan sammensætte et behandlingsforløb hvor vi kombinerer flere af vores specialer som behandling af:

 • Massage af muskulære triggerpunkter
 • Behandling af fascier (bindevæv)
 • Afspændende massage
 • Ergonomivejledning
 • Øvelsesvejledning
 • Behandling af kæbeproblematikker
 • Led mobilisering
 • Kiropraktisk manipulation

 

Spændingshovedpine
Hovedpinen føles ofte som et stramt bånd omkring hovedet med lette til middelsvære smerter. Smerterne er uændrede eller bedres, når barnet bevæger sig. Der er kun sjældent ledsagesymptomer. Anfaldet kan vare fra 30 minutter op til 7 dage. Man skelner mellem periodisk hovedpine og kronisk hovedpine. Ved den periodiske indtræder hovedpinen mindre end halvdelen af måneden, og ved den kroniske indtræder anfaldene mere end halvdelen af månedens dage.

 

Hvad er de hyppigst udløsende faktorer?
Periodisk spændingshovedpine forårsages dels af impulser fra spændte muskler omkring hoved og nakke, dels fra biologiske forstyrrelser i centralnervesystemet.
Spændingshovedpine kan også ofte relateres til forkert arbejdsstilling og/eller siddestilling. Endvidere kan en dysfunktion i kæben, specielt det at skære tænder eller bide skævt, have en negativ påvirkning på hovedpine. Smerter andetsteds i kroppen – især i ryggen eller i nakken, kan ligeledes have indflydelse på hovedpine. Spændingshovedpine påvirkes også relativt ofte af stress, hyppigt i form af problemer i skole og hjem, angst og depression.

Kronisk spændingshovedpine ser ifølge nogle undersøgelser ud til at være arvelig, og selve anfaldet forklares først og fremmest af biologiske forstyrrelser i centralnervesystemet. Undersøgelser de seneste år har vist gode resultater for kiropraktisk manipulationsbehandling af børn med kronisk hovedpine eller migræne.

 

Læs mere her

 

Migræne
Migræne findes i 2 former – migræne uden aura og migræne med aura. Ved begge former sidder hovedpinen ofte i panden eller den ene eller begge tindinger (kun halvsidig hos 1/3 i modsætning til 2/3 hos voksne). Den mærkes oftest som en dunkende, hamrende, borende smerte, men kan også opleves som trykkende smerte. Smerten bliver værre, når barnet bevæger sig. Varighed oftest 1-6 timer. Hovedpinen ledsages ofte af appetitløshed og/eller kvalme, opkastninger, problemer med at tåle lyd og lys og oftest af bleghed.

Ved migræne med aura forekommer der forud for/eller sammen med hovedpinen synsforstyrrelser og/eller taleforstyrrelser eller snurrende fornemmelser og/eller nedsat kraft i arme og ben. Synsforstyrrelserne kan være et zigzagmønster eller en blind eller lysende plet, der langsomt over få minutter breder sig ind over synsfeltet for derefter langsomt at forsvinde igen. Føleforstyrrelserne starter typisk i den ene hånds fingre og bevæger sig herefter op over arm og skulder til evt. også at inddrage hele den ene ansigtshalvdel. Der kan desuden ses taleforstyrrelser i forbindelse med aura. Endelig kan aura ses alene uden hovedpine.

 

Hvad er årsagen?
Man ved, at der under anfaldet sker en forstyrrelse i den kemiske balance i centralnervesystemet (således nærmere betegnet en forstyrrelse i signalstofferne) og en udvidelse af blodkarrene, først og fremmest dem, der ligger uden på hjernen. Årsagen er fortsat uafklaret trods omfattende forskning, men der er sikkerhed for, at migræne er arveligt. Det, der arves, er dispositionen, medens selve anfaldsmængden er afhængig af dels indre, dels ydre faktorer.

Behandlingen ved fysioterapeut eller kiropraktor, kan ikke fjerne migræne, men for nogle kan det lindre og mindske hyppigheden af anfaldene.

 

Et dansk forskningsprojekt i samarbejde mellem kiropraktor Susanne Lynge, børnelæge Olav Bennedbæk, Kiropraktorernes Videnscenter og Syddansk Universitet har påvist rigtigt gode resultater for kiropraktisk manipulationsbehandling af børn med kronisk hovedpine eller migræne. Resultaterne viser, at 1/3 af de børn, der har deltaget i projektet, får næsten 45% forbedring i antallet af dage med hovedpine om ugen. Det er en ret drastisk reduktion af smertedage hos en gruppe børn, hvor hovedpine fylder rigtigt meget i deres liv.


IDRÆTSSKADER BØRN

Selv om børns idrætsskader fra udsiden kan ligne voksnes, adskiller børns skader sig både i forhold hvordan de opstår, og hvordan man behandler og forebygger skaderne. Nogle typer overbelastningsskader forekommer kun hos børn, da de kun ses under skelettets vækst, hvor knoglerne kan være umodne og sårbare, og tilbøjelige til at overbelastes. Et typisk eksempel er smerter omkring hælen, hvor smerterne hos voksne som regel kommer fra Achilles-senen, medens hos børn vil give smerter i selve hælbenet.

Børns motorik udvikles stadig, og holder ikke altid trit med de krav der stilles i den idræt de deltager i. Skader kan opstå når barnet ikke bruger sin krop hensigtsmæssig og overbelaster led og muskler. Kendskab til børns udvikling og motorik er afgørende for behandlingen skal lykkes. Nogle gange vil en pause og derefter gradvis optrapning af træning være tilstrækkeligt, i andre tilfælde skal skaden behandles, smertelindres og genoptrænes. Ved Sofiendal Sundhedsteam ser vi idrætsskader dagligt og har lang erfaring i at behandle vores kommende stjerner. Du kan læse mere om vores idrætsklinik HER, og også om børnefysioterapi HER.


RYGSMERTER BØRN

Rygsmerter hos børn er som regel helt ufarlig og forbigående, men kan alligevel være generende i en sådan grad at det forhindre deltagelse i leg, skolearbejde og idræt. Almindelige årsager til rygsmerter hos voksne gør sig også gældende for børn, hvor årsagen til smerterne kan være overbelastede muskler, muskelstræk og låsning af led. Vækstforstyrrelser i barnets skelet, så som Scheuermanns sygdom, spondylolistese og skoliose, kan give anledning til mere specifik årsag til smerterne.

Via grundig undersøgelse og samtale med barn og forældre søger man at finde årsagen til barnets smerter og en hensigtsmæssig behandling. Nogle gange skal rygsmerterne blot have tid til at gå i sig selv, andre gange er det behov for en mere målrettet indsats i form af behandling, træning og specifik rådgivning.


HYPERMOBILITET OG BLØDE BØRN

Hypermobilitet er en tilstand hvor kroppens led har øget bevægelighed ud over det normale. Hypermobilitet kan både være i et enkelt led, flere led eller i alle kroppens led. Hypermobilitet er et begreb som sommetider bruges i flæng og det kan skabe forvirring, utryghed og bekymring.
Alle børn er født smidige, af den simple grund, at man skal kunne passere den snævre fødselskanal. Dog ses det hos mange børn, at den medfødte blødhed og smidighed bliver ved med at være til stede længe efter barnet er født. Hos langt de fleste bliver den øgede bevægelighed mindre udtalt, efterhånden som barnet vokser og det er derfor ikke nødvendigvis en stationær tilstand. Ofte ses det dog at tilstanden følger og forsinke barnet i sin motoriske udvikling. Mange børn med bløde led har derfor brug for ekstra opmærksomhed, øvelser og træning for at opnå en sikker og stabil motorik.

Læs mere her


BØRN MED STRESS, ANGST OG OVERREAKTIONER

Stress, overbelastning, angst og overreaktioner hos børn i alle aldre, er desværre en stigende tendens. Vores hverdag er præget af højt tempo, mange og ind imellem for store krav og mange skift i opgaver, steder og hvem vi er sammen med. En helt almindelig hverdag kan til tider opleves som helt uoverskuelig og svært for barnet at være i. Barnet mistrives, sover dårligt, er urolig, får vredesudbrud, udviser tilbagetrukkethed og meget mere. Mistrives et barn påvirker det ofte også både forældre, pædagoger og andre børn omkring det enkelte barn.

Hvis barnet er udsat for overbelastning i sit nervesystem i form af stress og overbelastning over længere tid, sker der forandringer i hjernen på samme måde som det sker for voksne. Stresshormoner flytter ind og fornuft, glæde og evnen til at overskue forsvinder.

 

Der er i dag megen forskning og gode erfaringer, der viser at når vores nervesystem er overbelastet er den bedste hjælp, en kropslig og sansemæssig tilgang

 

………. og ”AT FORDRE SIN SØHESTEN !”

 

Læs mere her


INAKTIVITET OG OVERVÆGT

Udfordringer med inaktivitet og overvægt handler ikke KUN om mad og træning. Det handler i høj grad om, hvordan kroppen har det, hvad kroppen kan og ikke kan, og hvad man motiveres af. Egentlig er det jo et simpelt købmandsregnskab – hvad der kommer ind i kroppen, skal bruges igen og kommer der for meget ind, skal der bruges mere – Men det er svært hvis kroppen og motivationen ikke vil være med til det. En negativ spiral, både hos forælder og hos barnet selv, af skyld, skam, formaninger m.m. er svær at bryde og ofte der er behov for hjælp.

Oplever du at dit barn har udfordringer med:

 • Fysisk inaktivitet, manglende lyst til at deltage i aktiviteter der kræver kropsaktivitet, nedsat udholdenhed, motoriske, sociale og/eller psykiske vanskeligheder, begyndende til svær overvægt.

Læs mere her

Åbningstider

Mandag-søndag: 05.00-23.00

Kontakt

Kontakt os