På klinikken anvendes Medicinsk akupunktur, som er tilpasset nutidig viden og forskning. Det kan anvendes ved akutte muskel og led smerter bl.a. i lænd og nakke, samt en lang række kroniske smertetilstande, som artose (slidgigt) i nakke, knæ og hofter. Endvidere er der god effekt ved tennisalbue, hovedpine og migræne problematikker.
Behandlingen medfører

 • Smertelindring via kroppens egne smertedæmpende mekanismer
 • Øget blodgennemstrømning
 • Regenerering af musklerne
 • Afspænding af musklerne
Akupunktur Aalborg

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår som et supplement/element i den fysioterapeutiske behandling.

På klinikken kan den rene akupunkturbehandling gives særskilt, dvs. man ligger med nålene i 15-20 min for at opnå den bedste stimulering af nervesystemet. Der kan evt. suppleres med at stimulere nålene med lavfrekvent strøm.

På klinikken tilbydes også en udvidet behandling, hvor der afsættes ekstra tid, så der samtidig med akupunktur gives relevant fysioterapeutisk behandling, som f.eks. ledmobilisering, manuel behandling og/eller øvelsesinstruktion.

Først udføres en grundig samtale og undersøgelse for at finde ud af hvor og hvad, der skal behandles. Det er vigtigt, at behandlingen foregår på et informeret grundlag, og at patienten herudfra har givet sit samtykke (sige ja eller nej) til behandlingen.

 

Metode

Tynde sterile engangsnåle stikkes ind i hud og muskler, som stimulerer nervesystemet. Når nålene sidder i musklerne, er det vigtigt, at akupunktur ikke føles ubehageligt eller smertefuldt. Man skal gerne opleve en nålefornemmelse i form af varme, let ømhed, trykkende eller lidt sovende fornemmelse.

Der behandles typisk med 4-8 stk. tynde sterile nåle i akupunkturpunkter og/eller trykømme punkter, hvor der er smerter. Der kan suppleres med 2-4 nåle udenfor symptomområdet, men i punkter indenfor samme innervationsområde.

Indledningsvis gives der 4-6 behandlinger, hvorefter det efter ca. 3-5 uger vurderes, om der er indikation på effekt. Er dette tilfældet, kan der gives yderligere 4-6 behandlinger for at sikre en optimal effekt.

Akupunktur virker bedst ved en serie på mellem 6-12 behandlinger.

 

Effekten af behandlingen indenfor de første 4-6 behandlinger kan f.eks. være i form af

 • Bedre nattesøvn
 • Mindre smerter
 • Bedre funktion og udførelse af de tidligere begrænsninger

Se mere på Sundhed.dk

 

Bivirkninger

 • Halvdelen af alle patienter vil føle træthed umiddelbart efter behandlingen
 • Symptomer eller smerter kan kortvarigt forstærkes, men disse er forbigående og forsvinder sædvanligvis inden for det første døgn
 • Herudover kan der opstå mindre blødninger og hævelser, hvor nålen har siddet
 • Ved inkompetent anvendelse af metoden kan der i sjældne tilfælde ske uheld med perforering af de indre organer

Se mere på Sundhed.dk

 

Hvorfor skal man vælge en fysioterapeut til at give medicinsk akupunktur?

Det skal man fordi en fysioterapeut har en sundhedsfaglig uddannelse på 3½ år inden de kan efteruddanne sig med medicinsk akupunktur. Der laves en uddybende samtale ud fra smerter og symptomer samt dagligdags funktioner, interesser og begrænsninger. Det vil være relevant at få uddybende oplysninger om borgerens helbred samt dennes dagligdags aktiviteter og begrænsninger. Fysioterapeuten kan herefter vurdere, om akupunktur er et relevant behandlingsredskab i behandlingen.

Fysioterapeuten følger Sundhedsstyrelsens hygiejneregler og retningslinjer for anvendelse af akupunktur v. Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi (DSAF) og er desuden uddannet til at hjælpe med den bedste kombination af vejledning, behandling og træning.

Se mere på hjemmesiden for Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

 

Tilskud

På klinikken er vores akupunktør og fysioterapeut medlem af Dansk Behandlerforbund, hvilket betyder, at han er RAB-godkendt. Dette betyder, at du som patient har mulighed for at få tilskud til behandlingen, hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, eller hvis du har en forsikring, som giver tilskud til akupunktur.

Se mere på Sygeforsikring.dk

 

Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi, DSAF

Herunder er kort beskrevet Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi:

 • Selskabet er nationalt og internationalt organiseret via: Dansk Selskab for Fysioterapi Danske Fysioterapeuter
 • International Acupuncture Association of Physical Therapists

Selskabet følger ECTS point systemet (European Credit Transfer System), hvilket kort sagt betyder, at der er en ”varedeklaration” på selskabets efteruddannelse. De fire kurser udgør en samlet uddannelse på 15 ECTS point

Selskabet har eksisteret siden 2002 og har mere end 800 medlemmer. Et stort fysioterapeutisk netværk, hvor du altid kan få faglig hjælp og sparring

Selskabets formål er at formidle klinisk viden på et forskningsbaseret og internationalt niveau, samt at fungere som fagligt lærings – og efteruddannelsesmiljø. Selskabets fokusområder: moderne akupunktur/dry-needling og smerter
Se mere på hjemmesiden for Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

 

Evidens for Medicinsk Akupunktur

se flg. link ”Til hvilke lidelser kan akupunktur anvendes?”

Se mere på Sundhed.dk

Kontakt

Kontakt os